x

Hlavní navigace

en cz O nás Pro školy Kontakt To chci!

NABÍDKA PRO ŠKOLY

Koncert pro školy

Jedná se o interaktivní koncert Fusion souboru zpívajícího moderní písně ve vlastním provedení se světelnou show. Účastníci jsou pozváni na zkoušku Fusion, kde si mohou Fusion nezávazně „vyzkoušet“ a případně se do něj zapojit. Po předchozí dohodě je možné koncert kombinovat s přednáškou s některým z témat minimální prevence.
Koncertem je možné obohatit také školní slavnosti a jiné akce.

Kreativní hodina Hudební výchovy

V rámci jedné vyučovací hodiny žáci zažijí, jaké to je zpívat v moderním pěveckém sboru a naučí se zábavnou formou vícehlasou píseň. A pokud se jim to zalíbí, mohou se zapojit do Fusion v daném městě. K dispozici stačí větší učebna. Vše potřebné se s sebou přiveze realizační tým.
Po předchozí dohodě je možné hodinu realizovat v angličtině s rodilým mluvčím – včetně využití současné moderní anglické písně.

Kde je možné nabídku pro školy využít?

Nabídka pro školy se týká měst, kde momentálně existuje lokální Fusion nebo v blízkém okolí - s ohledem na nezbytnou spolupráci s lokálními vedoucími.

Konkrétně se jedná o následující města:
Brno, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Jihlava, Olomouc, Ostrava Trojka, Písek, Praha, Tachov a Ústí nad Labem.

REFERENCE

Jazykové Gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě

„Zajímavá, netradiční a inspirující hodina hudební výchovy plná zábavy a zpěvu. Na jejím konci se z třídy stává nadšený tříhlasý sbor!“

Sylva Švidrnochová, učitelka HV

Gymnázium Nad Štolou 1, Praha 7 – Holešovice

„Učím hudební výchovu od roku 1985 :)). Takže na první pohled by se zdálo, že mne hudba prezentovaná sborem Fusion příliš neosloví. Připočteme-li k tomu, že nejsem přívržencem pěveckých sborů jako takových, poskytla jsem prostor v hodině hudební výchovy spíše ze zvědavosti.)). To, co jsem viděla a slyšela, mne nejen potěšilo, ale předčilo ta nejpříjemnější očekávání. Způsob práce sboru Fusion je výjimečný po všech stránkách. Nejen muzikantsky, ale i sociálně. Je založen na vzájemném respektu členů, podstatou činnosti je pravidelné hudební setkávání, které rozvíjí zdravé a prospěšné sociální vztahy. Základním rysem práce je hravost a radostné objevování hudebních kvalit repertoáru bez úmorného drilu.
Moje dojmy z ukázkové zkoušky v rámci hodiny hudební výchovy potvrdila velmi vstřícná reakce našich studentů, kteří se nadšeně zapojili do všech nabízených hudebních aktivit.
A pro mne byla návštěva Fusion velmi zajímavým workshopem, na kterém jsem se přiučila zase něco nového.
Zajímavou zpětnou vazbou je také výsledek průzkumu návštěvnosti koncertu sboru Fusion v kině Dlabačov. Přišlo se podívat více než 80% studentů, kteří se zúčastnili ukázkové hodiny na našem gymnáziu.
Je moc dobře, že sbor Fusion má své zastoupení i v Praze. Přeji jeho členům hodně radosti z hudby i všeho dobrého, co hudba člověku do života přináší.“

Ivana Brunclíková Čiháková, učitelka HV


Magistrát města Havířova

„Hlavním mottem v práci s adolescenty je dát jim možnost projevit se. Pomáhat jim najít své možnosti, nové dovednosti… učit je podporovat vzájemnou kolegialitu ve společenství a v dobré míře ovlivnit i jednání svých vrstevníků. Tím vším je (Fusion) cennou devizou pro podporu rozvoje mladé osobnosti a současně je i prevencí patologických jevů. Díky projektu Fusion bylo vyplněno jedno dosud bílé místo.“

Vedoucí odboru školství

Gymnázium v Katowicích

„Na Fusion je vidět obrovské nadšení a vysoká kvalita. Kontakt s publikem a zapojení účastníků umocňuje společný zážitek. Díky koncertu mohli naši studenti vidět, co je možné dokázat společným úsilím. Fusion rozhodně doporučujeme pro školní akce.“

Ředitel gymnázia 


Fusion Havířov

„Díky za to, co děláte pro naše teenagery. Oba s manželem to opravdu oceňujeme! Na každé Fusion akci je vidět, jak si to děcka užívají – a ta energie zasahuje i nás. A abychom byli konkrétní: z našeho syna se stal mladý muž se zdravým sebevědomím a Fusion ho v tom velmi pozitivně ovlivnil…“

Reakce rodičů

ZŠ Tusarova, Praha 7

„Děkujeme, že jsme mohli využít nabídky zúčastnit se koncertu sboru Fusion. Děti se vrátily fakt nadšené. Odcházely s tím, že jdou zase na nějakou „prudu“, takže jste pro ně byli milým překvapením. Minimálně se jim dostalo informace, že báječná možnost hudebního vyžití v našem okolí pro ně existuje. Vysoké ocenění jsem slyšela i od pedagogů.“

zástupce ředitele 

Tak trochu jiný sbor!